İSTANBUL TAKSİ DURAKLARININ İŞYERİ RUHSATI ALMAK İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

Tem - 01
2021

İSTANBUL TAKSİ DURAKLARININ İŞYERİ RUHSATI ALMAK İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

Taksi durakları sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğundan ve nasıl açıldığından (Bkz.İBB ZABITA MD.) linkten bakınız.. Taksi durakları, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdırlar ancak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Hakkında Yönetmelik‘te genel şartların yanısıra birtakım özel şartlar da mevcuttur. Bu özel şartlar İBB İSTANBUL TAKSİ DURAKLARI İŞLETME YÖNERGESİ ile belirlenmiştir.