İSTANBUL TAKSİ ULAŞIM A.Ş KURULUP ‘ELEKTRONİK ULAŞIM VE YÖNETİM LİSANSI’ VERMESİ İÇİN VERDİĞİMİZ DİLEKÇE İBB MECLİS GÜNDEMİNE ALINMIŞTIR. HAYIRLI OLSUN.

Eki - 14
2019

İSTANBUL TAKSİ ULAŞIM A.Ş KURULUP ‘ELEKTRONİK ULAŞIM VE YÖNETİM LİSANSI’ VERMESİ İÇİN VERDİĞİMİZ DİLEKÇE İBB MECLİS GÜNDEMİNE ALINMIŞTIR. HAYIRLI OLSUN.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 13.09.2019 tarihinde yapmış olduğunuz 1902108468 sayılı başvurunuz 03.10.2019 tarihinde TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

Başvurunuzda yer alan konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşülmüştür. Görüşme neticesinde tarafımıza verilen cevap aşağıdaki gibidir:

‘’25.05.2017 tarih ve 2017/4-6 sayılı UKOME kararında; “Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı: İstanbul’da taksi hizmetine erişim yönetimi için çevrimiçi uygulamalar ile hizmet vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, toplu ve kamusal ulaşım hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve denetiminin sağlanması amacıyla İBB’den “Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı” almaları gerekmektedir.” denilmektedir. Söz konusu kararla ilgili husus İBB Meclis gündeminde olup neticelenmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

İSTANBUL TAKSİ ULAŞIM A.Ş.‘NİN KURULMASI TEKLİFİ