İstanbul’daki taksi tartışmasını bu işin tezini yazan isim anlattı

Haz - 24
2020

İstanbul’daki taksi tartışmasını bu işin tezini yazan isim anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında İstanbul’a 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını açıklamasının ardından bazı çevrelerden tehditvari tepkiler gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında İstanbul’a 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını açıklamasının ardından bazı çevrelerden tehditvari tepkiler gelmişti. İmamoğlu’nun bu tepkilere “İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir” demesi tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

2018 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde Adnan Tetikol tarafından yazılan yüksek lisans tezi, İstanbul taksicilik sektörünü masaya yatırıyor. “Küreselleşme Sürecinde İstanbul’da Taksicilik Hizmetinin İktisadi Olarak İncelenmesi” başlığını taşıyan yüksek lisans tezinde Adnan Tetikol; New York, Londra, Singapur ve Tokyo gibi küresel merkezlerde de sektörün nasıl düzenlendiğini inceleyerek İstanbul için bir model önerisinde de bulunuyor.

İstanbul taksicilik sektörünü ve yaşanan gelişmeleri Kent Araştırmacısı Adnan Tetikol ile konuştuk.

2018 yılında yüksek lisans eğitimizi yazdığınız “Küreselleşme Sürecinde İstanbul’da Taksicilik Hizmetinin İktisadi Olarak İncelenmesi” başlıklı tez ile tamamladınız. Bu çalışmayı yapmaya nasıl karar verdiniz?

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler Anabilim Dalı’na bağlı Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisans eğitimi aldığım süreçte şimdi olduğu gibi taksicilik sektörü ile ilgili bir gündem oluşmuştu UBER tartışması üzerinden. Danışman hocam Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit ile sektördeki sorunlara kalıcı bir çözüm önerisinde bulunabilmek için önde gelen küresel şehirlerdeki düzenlemeleri de inceleyerek bu çalışmayı yapma kararı almıştık.

Sizce İstanbul taksicilik sektörünün en temel problemi nedir?

Çok sorun var tabii ama en temel olanı, düzenleme yapılırken İstanbul’da yaşayan insanların ve sektörün ihtiyaçları yerine taksi plakası sahiplerinin lehine düzenlemeler yapılması diyebilirim. Sektörle ilgili yapılan çoğu düzenleme taksi plakası değerini arttırmaya yönelik olmuştur.

Ekrem İmamoğlu da Bağcılar Oto Galerisi’nden bahsetti. Nasıl bu düzenlemeler yapılıyor? Nasıl bu kadar etkili olabiliyorlar?

Taksi plaka sahipleri ve plaka satışı yapan galeriler, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile birlikte çok güçlü bir baskı grubu oluşturuyor. Öyle bir baskı grubu ki, siyasiler ile çok yakın ilişkiler kurup 1991 yılından beri yeni taksi plakası tahdidi çıkmasını engelliyorlar. En son 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkıtı plakalar ve 2000’li yılların ortasına kadar taksi plakası çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu’nda oldu. Düşünün, bu kadar ufak görünen ve yerel ölçekli bir meselede Bakanlar Kurulu yetkili kılındı. 1991 yılından günümüze İstanbul’da nüfus neredeyse 3 katına çıktı ama taksi sayısı hala aynı sayıda. 2005 yılında bu alanda düzenleme yetkisiyapılan 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçtiği halde günümüze kadar İBB de bir sayı artırımı yoluna gidemedi. Çünkü taksi plakası sahipleri yerel ve merkezi yönetim yöneticileri ile ilişkiler kurdular; siyasiler de onları ‘oy deposu’ olarak görerek onların çıkarlarına aykırı davranmadılar. Sonuç olarak taksi plakası rantı oluşmuş oldu. Yasal metinlerde taksi plakalarının ancak şoförlük mesleği ile geçimini sağlayanlar tarafından ediniliyor olması belirtildiği halde rant ilişkileri bu hükümlerin uygulanmasına da engel oluyor.

Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Birçok ünlü ismin taksi plakası aldığını, buraya yatırım yaptığını biliyoruz biz.

Evet, birçok ünlü isim, siyasetçi, iş adamı taksi plakası alarak yatırım yapıyor. Bakanlar Kurulu Kararı’nda plaka verilecek kişinin şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına üye olması açık bir şekilde belirtiliyor olmasına rağmen uygulamada bu hüküm gevşetiliyor. Uygulamada, plaka edinecek kişiler Şoförler Odası’na kaydolarak bu engeli aşıyor. Böyle olunca da taksi plakası; hizmet üretme hakkı sağlayan bir imtiyazdan ticareti yapılan bir metaya dönüşüyor. Bağcılar’da Plaka Borsası o kadar gelişmiş durumda ki taksi plakası alamaya parası yetmeyenler 1/4, hatta 1/8 oranında bu borsalara para yatırabiliyor ve kira gelirinden payına göre pay alıyor. Üstelik bu piyasa çoğu zaman gerçek bir taksi plakası ortaklığı şeklinde olmuyor. Zaman zaman da dolandırıcılık hikayeleri duyuyoruz bu konuda.

Başka ülkelerdeki taksicilik sektörlerini de incelediniz. Türkiye’dekinden farklı olarak ne yapıyorlar?

İki tip örnek var; birincisi İstanbul gibi New York ve Londra’da da uygulanıyor. Buralarda plaka sayısı kamu otoriteleri tarafından sınırlı tutuluyor. Singapur ve Tokyo’da ise kamu otoriteleri sektörü bu yönde düzenlemeye girmiyor ve taksicilik şirketleri piyasadaki ihtiyaç ve birbirileri ile olan rekabete göre taksi sayılarını arttırıyor ya da azaltıyor. İstanbul dışındaki tüm şehirlerde uygulama plaka üzerinden değil de şoför lisanslama üzerinden gidiyor. Herkes taksi şoförlüğü yapamadığı için de değerli olan az sayıda olan plaka değil az sayıdaki şoför oluyor. Londra, Tokyo, New York gibi şehirlerde taksi şoförü olmak için 2 yılınızı bu mesleği öğrenmek ve lisanslama sınavlarına hazırlanarak geçirmeniz gerekmekte. İstanbul’da ise yönetmelikler üzerinde bir belge alınması gerektiği yazıyor olsa bile Bağcılar’daki galerilerden plaka kiralayan herkes bu mesleği yapabiliyor.

Söz konusu şehirler ile İstanbul’u taksi sayısı açısından kıyaslayacak olursanız nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor?

2018’deki rakamlara göre İstanbul’da bin kişiye 1.17 taksi düşmekte. Mesela Singapur’da bu sayı 4.14, Dubai’de 4.16, Hong Kong’da 2.47, New York’ta 2.42, New York’ta 2.49. Bu rakamlar bile sayının yetersizliğini ortaya koyuyor. Sayı yetersiz olunca da korsan ve çift plaka gibi yasadışı sektörler oluşuyor, çünkü 17.395 araç İstanbul’un taksi ihtiyacını karşılamaktan çok uzakta. 5000 yeni taksi plakası, İstanbul’da bin kişiye düşen taksi aracı sayısının 1.4 olmasını sağlayacak. Yeterli değil ama önemli bir iyileştirme olacak. Son dönemdeki gelişmelerle İstanbul taksi plakası değeri bir miktar aşağı inse de normal koşullarda 2 milyon TL değerinde. Sektörün toplam değeri 35 Milyar TL’yi bulmuş durumda ve bu değer; Liberya, Gambiya, Burundi, Togo gibi ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılasından daha büyük.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ TEK KELİMEYLE “OLUMLU” ETKİLENECEK

İstanbul’da taksi sayısında bir artım olursa bu durumdan taksi şoförleri nasıl etkilenecek?

Tek kelimeyle “olumlu” etkilenecek. Çünkü plaka sayısındaki kıtlık, satış değerini yükselttiği gibi kiralama değerinin de artmasına neden olmaktadır. İş yükünü ve mesleğin stresini çeken taksi şoförleri cirolarının yarısından fazlasını kira bedeli olarak plaka sahiplerine ve aracılık eden galerilere aktarıyorlar. Yakıt ve diğer masrafları da eklediğimizde taksi şoförlerine cirolarının ancak 4’te 1’i kalıyor. Yeni taksi plakaları ile kiralama bedelleri de düşecektir.

İBB 5000 yeni taksi plakasını doğrudan şoförlere kiralayacağını belirtti. Bu konuda nasıl bir yol izlenmeli?

İBB’nin taksicilik sektörüyle ilgili birçok yetkisi belediye şirketlerinden İSPARK halihazırda yürütmekte. Bahsedilen kiralamaların da İSPARK üzerinden yapılacağını düşünüyorum. Plakaları kiralayanların alt kiralama yapmasını engelleyerek doğrudan şoförlere kiralama yapılacağını tahmin ediyorum. 3 vardiya sisteminden bahsediliyor bu konuda. İBB’nin belirleyeceği kira bedelini bilmiyoruz ama normal koşullarda taksi şoförlerinin mesaisi 12 saattir. 12 saatlik vardiyalarla çalışırlar çünkü diğer türlü istenilen 9-10 bin liralık aylık kira bedelini çıkartmaları mümkün olmuyor. Diğer bir ifadeyle bir taksi en fazla iki kişiyi besleyebiliyor. 12 saatlik çalışma da taksi şoförlerini psikolojik olarak olumsuz etkiliyor ve bu durum verdikleri hizmete de yansıyor. İstanbul trafiğinde günde 12 saat çalıştığınızı düşünsenize? Gerçekten korkunç.  İBB daha düşük kira imkanı sağlarsa bu durum şoförlerin çalışma motivasyonunu, çalışma koşullarını ve tabii verilen hizmetin kalitesini olumlu anlamda etkileyecektir.

İstanbul’da taksicilik sektörünü iyileştirmek için sizce başka hangi adımlar atılmalı?

İstanbul, dünya ölçeğinde önemli bir kültür, turizm ve ticaret merkezidir. Her yıl milyonlarca insan bu kenti ziyaret ediyor ve taksiler kent için bir vitrin konumunda. Maalesef şuan hizmet veren şoförlerimiz de nasıl hizmet vereceğini bilmiyor ve suç işleme eğilimi taşıyan insanlar çok kolayca hizmet üreticisi olabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanı düzenlemesi gerekiyor. New York, Londra, Tokyo gibi şehirlerde olduğu gibi İstanbul’da bir “Taksi Merkezi” kurulmalıdır. Bu merkez hem hizmet politikalarını ve sektör ihtiyaçlarını belirlemeli hem de bünyesinde yer alacak “Taksicilik Akademisi”ile taksi şoförlerini eğitmeli ve sertifikalandırmalıdır. Turizme dönük çalışacak şoförlere yabancı dil ve hizmet sunum eğitimi verilmeli ve bu eğitimi taksi şoförlerinin araçları diğerlerinden farklı kılınarak havalimanları, Tarihi Yarımada ve diğer turist yoğun yerlerde görev almaları sağlanmalıdır. “Turkuaz taksi” uygulaması böyle bir şey olmalıydı mesela. Bu konuda Tokyo örnek bir çalışma yaptı; turistlere yabancı dille yardımcı olan ve temel seviyede rehberlik hizmeti veren şoförler eğitildi. Tabii aldıkları eğitimin karşılığı olarak da farklı bir tarife uygulamalarına izin verildi. Turizm sektörü dışında çalışacak taksi şoförleri de belli bir eğitimden geçerek sertifikalandırılmalıdır. Mesleği ile ilgili bir suç işleyen kişinin sertifikası iptal edilmelidir. Ayrıca taksicilik sektörünü yönetecek merkez, belli periyotlarda şoförlere çeşitli eğitimler vermeye devam etmelidir.

Adnan Tetikol Kimdir?

1990 yılında Sakarya’da doğdu. İlk ve orta eğitimini TED Özel Aliağa İlköğretim Okulu’nda, lise eğitimini ise İzmir Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nden lisans seviyesinde mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları programında ulusal basında da yer alan İstanbul taksicilik sistemini New York, Londra, Tokyo ve Singapur gibi şehirler ile karşılaştırıp İstanbul için bir model önerisi yaptığı “Küreselleşme Sürecinde İstanbul’da Taksicilik Hizmetlerinin İktisadi Olarak İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile tamamladı.

Halen Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları bölümünde doktora eğitimine devam etmekte olan Adnan Tetikol’un küresel şehirler, kentsel ulaşım ve yerel yönetimler alanlarında yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve akademik bildirileri bulunmaktadır.

Mehmet Can Akyıldız

Odatv.com

Bir cevap yazın