Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi:TUDES

Ağu - 24
2019

Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi:TUDES

Sürdürülebilir, denetlenebilir ve insan odaklı toplu ulaşım sistemi kurulması amacıyla yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı raylı sistem yatırımları ile seyahat süresini toplu ulaşım kullanan yolcular için azaltmaktayken hazırladığı yönergelerle de kalitesi yüksek, standart ve kriterleri belli olan toplu ulaşım sistemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda; Minibüs, Taksi, Taksi Dolmuş, Servis, Fayton ve Otobüs taşımacılığında faaliyet gösteren taşımacı ve şoförlerin/sürücülerin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve böylece hizmet kaynaklı problemlerin azaltılması için 09.05.2018 Tarih ve 2018/3-6 Sayılı Toplu Ulaşım Yönergelerinde Taşımacı ve Şoförlerin Hizmet Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Değişiklik içeren UKOME Kararı alınmıştır.

Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), söz konusu UKOME kararı kapsamında taşımacı ve şoförlere yönelik elde edilen hizmet kalitesi verilerinin toplandığı, analiz edildiği ve diğer denetim paydaşları ile paylaşıldığı ortak veri tabanıdır. TUDES kapsamında yapılacak işlemler TUHİM web sitesinde ve cep telefonu uygulamaları ile yayınlanacak olup, bu kapsamda taşımacılar çalıştıkları şoförlerin sicil puanlarını görebilirken şoförlere verilecek Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ile şoförler arasında hizmet kalite puanlarına göre sınıflandırma yapılarak şoförlerimizin kariyer gelişimlerinin sağlanması, otobüs şoförlerine verilen farklı şoför kartları yerine tek kartın kullanılması (Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi) ve ayrıca farklı kurumlar bünyesindeki toplu ulaşım denetim birimlerinin entegre şekilde çalışması hedeflenmektedir.

TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANIM BELGESİ

Belediyemiz sisteminde kayıtlı olan ve toplu taşıma yönergelerinde belirtilen şartları sağlayan tüm şoförlerimiz, mesleki yeterlilik ve gerekli sürücü belgesine sahip olunması halinde, Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ile Belediyemiz tarafından belgelendirilen tüm toplu taşıma araçlarında çalışabilecektir. Bu belge, aynı zamanda gelecekteki projelerle uyumlu olması adına İstanbulkart özelliğinde ve Ulaşım Akademisi tarafından toplu taşıma şoförlerine verilecek eğitimlerle entegre olacaktır.

27.09.2018 tarihi itibariyle 85.000 şoföre kart teslimi yapılmış olup, gelecek projeksiyonunda toplu ulaşım araçlarında görev almayı düşünen taşımacı ve şoförlerin gerekli sistem alt yapısı sağlandıktan sonra Ulaşım Akademisi tarafından düzenlenen eğitimlerden geçtikten sonra (teorik, pist eğitimi, simülasyon eğitimi ve uzaktan eğitim süreçleri) yapılacak sınavda başarılı olanlara Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi düzenlenecektir.

Bu belge şoförün bir çeşit meslek belgesi niteliğinde olup ihtiyaç duyulan şoför havuzunda yer almasını sağlayacaktır. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine haiz olmak sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan taşımacılık sektöründe bilinçli bir kullanıcı olma anlamı taşımaktadır. Ayrıca şoförler için yapılan sınıflandırma sayesinde mesleki anlamda başarılı olan şoför hem iş hem de müşteri bulma konusunda üst sıralarda yer alacaktır. 

HİZMET KALİTE PUANI YAPTIRIM CETVELİ

Minibüs, Taksi, Taksi Dolmuş, Servis, Fayton, Otobüs ve Yük Taşımacılığı alanında faaliyet gösteren taşımacı ve şoförlerin/sürücülerin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve böylece hizmet kaynaklı problemlerin azaltılması için 09.05.2018 Tarih ve 2018/3-6 Sayılı  Hizmet Kalite Kesintisi Yaptırım Cetveli oluşturulmuştur.

Söz konusu yaptırım cetvelinde 143 tane ihlal konusu bulunmakta olup, başlangıç olarak tüm taşımacı ve şoförlerin 100 puan üzerinden sisteme girişi yapılmaktadır. İhlal konusuna göre alınan ceza oranında puan düşülerek sıfır (0) puana ulaşan taşımacı veya şoföre ilgili ihlale ve kaçıncı kez sıfır (0) puana ulaştığına göre belirli yaptırımlar uygulanır.

ŞOFÖR SİCİL PUANI ve KARNESİ

Hizmet kalite puanı kapsamında alınan puanlar şoför sicil puanı olarak değerlendirilecek ve şoför sicil karnesinde yer alacaktır. Şoför sicil karnesi, Şoförlerin kimlik ve ehliyet bilgilerinin, aldığı sertifika ve eğitimlerinin yanı sıra aldıkları cezalarla beraber hizmet kalite puanlarının yer aldığı tüm denetim kurumlarının görmesinin yetkili olduğu şoföre ait elektronik ortamda bulunan bir karnedir. Şoför sicil puanı ile şoförlerimiz:

 A sınıfı:

   – Son 4 sene içinde 100 puanı aşmamış

   – Son 4 sene içinde ceza süresi olmayan

 B sınıfı:

   – Son 2 sene içinde 100 puanı aşmamış

   – Son 2 sene en fazla 2 ay ceza süresi olan

 C sınıfı:

   – Son 1 sene içinde 100 puanı aşmamış

   – Son 1 sene en fazla 2 ay ceza süresi olan

D sınıfı:

   – Son 1 sene içinde 100 puanı aşmış

   – Son 1 sene içinde ceza süresi almış olan

 olarak sınıflandırılacak olup, bu puanlar ile mesleki kariyerin oluşturulması, şoförlerimizin motivasyonunun arttırılması ve ücret durumlarının sicil puanına göre iyileştirilmesine kaynak olunması hedeflenmektedir. Yaptırım nedeniyle süre cezası alan şoförlerimiz kara listeye alınacaktır.

Bununla birlikte şoförlerimiz; Hizmet Kalite Puanı, Mesleki Tecrübe, Ulaşım Akademisinde Aldığı Eğitimler, Müşteri Memnuniyeti Anketi Verileri, Dezavantajlı Gruplara Yönelik Tutumları gibi kriterlerle değerlendirilerek “Ayın Şoförü” ve “Yılın Şoförü” seçimleri yapılacaktır. Bu seçimler TUHİM internet sitesinde yayınlanacak olup, ilgili şoförlerimiz ödüllendirilecektir.

BELGELENDİRME ve DENETİM SÜRECİ

Mevcut durumda güzergah ve ruhsat belgelerinde şoför bilgileri çıktı üzerine yazılmaktadır. Var olan bir güzergah belgesine ya da ruhsata şoför eklenmek istenildiğinde her defasında ruhsat-güzergah başvurusunun yeniden yapılması gerekmektedir. Buda en az bir gün zaman alan bir süreçtir.

Şoför bilgilerini belge üzerine yazmak yerine belge üzerinde mevcut olan “Karekodu okutarak şoför bilgilerini sorgulayınız” bir ifade ile belirtilerek ruhsat-güzergah belge çıktısının alınmasına gerek bırakılmamış, bu şekilde sistem üzerinden belge üzerinde şoför ekleme-çıkarma işlemleri yapılabileceğinden ruhsat güncelleme işlemleri taşımacılarımız için kolaylaştırılmıştır.

Bununla birlikte denetim sürecini içeren şema aşağıda yer almaktadır.

TUDES MOBİL UYGULAMASI